مترجم سایت

مترجم سایت

  ملاصدرا - دانشمندان ایرانی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبریاسم کامل:صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازیزادروز:9 جمادی الاول980معروف به ملاصدرا فیلسوف ایرانی و یکی از بزرگ ترین فیلسوفان جهان اسلام است.ملاصدرا در روز 9 جمادی الول سال980 ه.ق در شیراز به دنیا آمد و او را محمد نام نهادند_محمد دو سال در این مکتبخانه خواندن و نوشتن و قراءت قرآن را فرا گرفت_ملاصدرای جوان به اصفهان مهاجرت کرد و او در مدرسه ی خواجه ی اصفهان از محضر درس استادانی چون شیخ بهایی و ... بهره جست.ملاصدرا دروس فقه،علوم حدیث و تفسیر را از شیخ بهایی آموخت.ملاصدرا پس از کسب درجه ی اجتهاد،به تدریس در مدرسه ی خواج ه پرداخت . اما از آنجایی که نظریاتش در برخی مسایل فقهی با بیشتر دانشمندان قشری اصفهان متفاوت بود، او را به بدعت گذاری در دین متهم ساختند و خواهان اخراج او از مدرسه و در نهایت تبعید او از اصفهان شد.در هنگام تبعید در کهک قم هرگز کار تدریس و چژوهش را رها نکرد.الله وردی خان حاکم فارس برای این دانشمند در شیراز مدرسه ای ساخته و او را برای تدریس در این مدرسه دعوت کرد.ملاصدرا پس از بازگشت بازگشت به شیرازتدریس راآغازکرد.دراین مدرسه افزون برحکمت و فقه،ادبیات،اخترشناسی،ریاضیات،شیمی و علوم طبیعی نیز تدریس می شد.

شهریار حامدی
کلاس فارابی

جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت