مترجم سایت

مترجم سایت

  خواجه نصیرالدین طوسی - دانشمندان ایرانی
X
تبلیغات
زولااسم کامل:ابو جعفر محمد بن طوسیزادروز:5 اسفند 579درگذشت:11 تیر 653

ابوجعفرمحمدبن طوسی(ملقب به خواجه نصیرالدین طوسی)فیلسوف،متکلم،فقیه،دانشمند،ریاضی دان و سیاستمدار ایرانیفدرسال579خورشیدی درطوس به دنیاآمد.اویکی ازسرشناس ترین شخصیت های ایران است.علوم دینی وعقلی رازیر نظر پدرش و منطق و حکمت طبیعی را نزددایی اش آموخت_تحصیلاتش رادرنیشابوربه پایان رساند و در آنجا به عنوان دانشمند برجسته شهرت یافت_او در زمان حمله ی مغول ها به ایران در پیش ناصرالدین محتشم قهستان،به کار های علمی خود مشغول شد و در همین زمان اخلاق ناصری را نوشت.در مراغه رسد خانه ای ساخت و کتابخانه ای به وجود آورد که حدود چهل هزار جلد کتاب در آن بوده است_او یکی از توسعه دهندگان علم مثلثات است ودرقرن16میلادی کتاب های مثلثات وی به زمان فرانسه ترجمه گردید.زندگی او بر پایه ی دو هدفاخلاقی و علمی بنا نهاده شدهبود.در کتاب اخلاق ناصری رستگاری راستین انسان هارادرسعادت نفسانی،سعادت بدنی وسعادت مدنی میداند و این نکته نشان می دهد که خواجه نصیرالدین درمسایل مربوط به بهداشت جسمانی و روانی هم کارشناس بوده است.این فیلسوف بزرگ درسال653 خورشیدی وفات یافت و در کاظمین دفن گردید.

شهریار حامدی

کلاس فارابی

جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت